i. dossier calaou
ii. radioactiVidad
Experimentació i diseny de circuits electònics

•.Reparació d'electrodomèstics i dispositiu electronics

•.Tallers formatius